آقارنگی و گربه‌ی ناقلا

آقارنگی و گربه‌ی ناقلا

300 374 admin

آقا رنگی و گربه ناقلا

(داستان-سرگرمی، کودک)

تصویرگر: علی خدایی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چاپ اول: ۱۳۸۴/ دوم ۱۳۸۸

آقارنگي و گربه ناقلا اسم ديگري هم دارد: اينجوري بود كه اون جوري شد.داستاني كه فقط يك داستان معمولي نيست. داستان كتاب با چند هوش آزمايي و بازي تركيب شده و از كودك مي‌خواهد كه در روند داستان همكاري كند.

ماجرا از آنجا آغاز مي‌شود كه يك نقاش با سه تا از دوستانش كه سه تا موش هستند در كارگاهش زندگي آرامي دارد، تا اين كه نقاش كه آقا رنگي باشد تصميم مي‌گيرد گربه‌اي نقاشي كند. گربه كشيدن همان و درگير شدن گربه با موش‌ها همان.

شروع داستان این کتاب را مي‌توانيد در ادامه بخوانيد:

 اول اخطار

آهاي بچه ها مواظب باشيد! گربه اي از تابلو نقاشي يك نقاش فرار كرده .

دوم هشدار

آهاي با تو هستم . با تو كه داري اين كتاب را ورق مي زني ومي خواني. شايد… كسي چه مي داند… شايد همان گربه از صفحه هاي همين كتاب بيرون آمد و در يك چشم بر هم زدن تو را خورد. البته اگر تو موش باشي . هستي؟

اگر نيستي نگران نباش. گربه دنبال موش است. براي گربه موش بهترين شكار است. ولي مگر موش ها به اين راحتي غذاي گربه ها مي‌شوند؟ آنها شعري دارند كه معروف است :

موش موشك / آهسته برو / آهسته بيا / كه گربه شاخت نزنه / چنگول وپنگت نزنه …

بهتر است برويم سراغ قصه

سوم قصه

مثل هميشه يكي بود و يكي نبود. روزي و روزگاري مردي بود به نام آقارنگي. آقارنگي هيچ كاري نداشت به جز نقاشي كردن. او از صبح تا شب تابلو مي كشيد و با صداي قشنگش آواز مي خواند :

در دل ابرهاي آسمان رازي است

بر قله هاي بنفش كوه ها رازي است

در نگاه ساده گلها رازي است

در موجهاي آبي درياها رازي است

من عاشق رازم، من عاشق رازم

در عشق من هم رازي است.

♠ برگزیده‌ی جايزه كتاب سال(تقدیری) ۱۳۸۵

♣ برگزیده‌ی  کتاب سال مجله سلام بچه‌ها ۱۳۸۵

آقا رنگی و گربه ناقلا دو زبانه به صورت e.book همراه با رنگ‌آمیزی و انیمیشن