پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های پژوهشی

ردیف عنوان پژوهشگر/ مقطع استاد راهنما استاد مشاور دانشگاه سال
۱ بررسی طنز و فکاهه در شعر کودک و نوجوان دهه هشتاد انسیه موسویان / ک. ارشد دکتر نعمت الله ایران زاده د. غلامرضا مستعلی پارسا تهران-علامه طباطبایی- زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۱
۲ بررسی و تحلیل آثار برجسته کودک فرهاد حسن‌زاده مهدیه عابدی

ک. ارشد

دکترجهانگیر صفری  د. سیدکاظم موسوی شهرکرد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۱
۳ بررسی تکنیکهای طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه ی هشتاد فاطمه قاسمی پور / ک. ارشد دکتر زهرا ریاحی زمین شیراز- ادبیات کودک ۱۳۹۲
۴ کاربرد فرازبان در روایت پردازی کودکانه فرهاد حسن زاده شتاو زندکریمی/ ک. ارشد دكترپارسا یعقوبی جنبه سرایی دكتر صالح ادیبی کردستان- زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۲
۵ بررسی تکنیک های طنز در آثار فرهاد حسن زاده مریم آقایان/ ک. ارشد دکتر جواد دهقانیان دکتر عاطفه جمالی هرمزگان- ادبیات و علوم انسانی ۱۳۹۲
۶ مقایسه‌ی شیوه‌های طنزپردازی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد حسن‌زاده و شهرام شفیعی بتول زارعی جلال آبادی/ ک ارشد دکتر حمید جعفری قریه علی دکتر نرگس باقری ولی عصر رفسنجان ۱۳۹۳
۷ تحلیل انتقادی گفتمان رمان‌های نوجوان امروز با شخصیت محوری زن فاطمه قانع / ک. ارشد دکتر امیرعلی نجومیان دکتر قدرت‌الله طاهری تهران- شهید بهشتی- ادبیات و زبان فارسی ۱۳۹۴
۸ تجلی دفاع مقدس در رمان نوجوان امروز آرزو حقیقی/ ک. ارشد فسا- دانشگاه آزاد- ادبیات و علوم انسانی
۹ شیوه‌های بازنمود خشونت در پنج رمان نوجوان برگزیده نوجوان سمیرا رفیعی/

ک. ارشد

د. زهرا ریاحی زمین

د. فریده پورگیو

د. حبیب احمدی شیراز- ادبیات کودک
۱۰ بررسی نقش‌های جنسیتی در رمانهای برگزیده حسن‌زاده (براساس نظریه‌ی “جنسیت و نوع ادبی” جان استیونز) افسانه ولی پور طیبی ک. ارشد دکتر مریم کهنسال شیراز- دانشگاه آزاد – ۱۳۹۶
۱۱ تحلیل مقایسه‌ای طنز نوجوان در آثار داستانی فرهاد حسن‌زاده و سعید هاشمی امیر مجیدی فشتمی/ ک.ارشد دکتر احمد رضی دانشگاه گیلان

 

۱۳۹۵
۱۲ تحلیل روانشناختی شخصیت قهرمان نوجوان در رمانهای واقعگرای

نوجوان فرهاد حسن‌زاده

معصومه بردبار/ ک. ارشد دکتر عاطفه جمالی هرمزگان-زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان در دست نگارش
۱۳ تعیین چگونگی کاربرد روانشناسی اگزیستانسیال در ترسیم و تحلیل ساختار وجودی قهرمان داستان و کاربرد آن در تحلیل رمان نوجوان «هستی» رویا یدالهی د. محمدجواد مهدوی د. سیدامیر امین یزدی

د. مریم صالحی‌نیا

دانشگاه فردوسی مشهد- گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۷

برگ برگ

ردیف عنوان مقاله نویسنده منتشر شده در سال
۱ «واسازی و بازسازی هویت دختر ایرانی در رمان هستی فرهاد حسن زاده» فاطمه قانع
۲ خوانش کارنوالی سه رمان نوجوان (امپراتور کلمات، هستی، دختره‌ی خل و چل) فرزانه آقاپور
۳ بررسی رفتار و انتخاب‌های ترجمه‌ای مترجمان در رمان‌های نوجوانان: مطالعه‌ی موردی رمان‌های هستی و شگفتی بهار اشراق
۴ تحلیل مولفه‌های تصویر بدن در دو رمان هستی و دوخرمای نارس نادیا احمدی
۵ بررسی درونمایه‌های آشکار، نهان و تهی رمان نوجوان منصوره صداقت

راضیه سهرابی

۶ بررسی و مقایسه‌ی سبک زنانه‌ی رمان نویسان زن و مرد در مجموعه رمان نوجوان امروز بهاره قانع‌نیا
۷ زنان به روایت مردان (بررسی بازنمایی زنان و دختران در آثار نویسندگان مرد رمان نوجوان) دکتر مریم کهنسال
۸ مقایسه درونمایه‌های نهفته در دو رمان هستی و وقتی مژی گم شد ندا مرادپور

مرجان کامیاب

۹ بررسی نشانه شناختی طرح جلد رمان نوجوان آزاده نجفیان
۱۰ تحلیل و ارزیابی شیوه‌ی مواجهه‌ی قهرمان اصلی رمان هستی با بحران بر اساس رویکرد روانشناسی اگزیستانسیال به روایت بویاکوبسن رویا یدالهی شاه‌راه
۱۱ خوانش باختینی رمان حیاط‌خلوت محمود رنجبر (استادیار دانشگاه گیلان) ادب پایداری، دانشگاه کرمان/ دوره 8، شماره 15 زمستان 1395
۱۲ نمود تکنیک‌های طنز

در ساختار پیرنگ داستان‌های «فرهاد حسن‌زاده»

علی صفایی

حسین ادهمی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی/ شماره ۳۲ بهار ۹۳
۱۳ نگاهی به گستره‌ی طنز و مطایبه و شگردهای آفرینش آن در آثار فرهاد حسن‌زاده (با تاکید بر روزنامه سقفی همشاگردی) علی صفایی

حسین ادهمی

مجله مطالعات ادبیات کودک شیراز – شماره ۱۲ زمستان ۹۴
۱۴ بررسی ویژگی‌های پستمدرن در داستان «آقارنگی و گربه ناقلا» عاطفه جمالی **
۱۵ تحلیل هرمنوتیک رمان هستی نسیم یوسفی
۱۶ فرازبان و قابلیت‌های تعاملی آن در روایت‌های کودکانه فرهاد حسن‌زاده شتاو زند کریمی

پارسا یعقوبی

مجله مطالعات ادبیات کودک شماره ۱۴ ۱۳۹۵
۱۷ جنسیت در رُمان فارسی ( نقد و بررسی نقش های جنسیتی چند رمان نوجوان برگزیده دهه ۸۰) زهره قلزم -نشر بامداد نو کتاب پژوهشی
۱۸ نقد وبررسی دوداستان جودی انجمن مخفی تشکیل می دهد  وخاطرات یک خون آشام عاشق ازمنظر برنامۀ فلسفه برای کودکان مریم عفتی کلاته
۱۹ فراداستان، زبان انگیزش تفکر در ادبیات کودک ایران بررسی سه اثر از فرهاد حسن‌زاده روشنک پاشایی نقد زبان و ادبیات خارجی شماره ۲ ۱۳۸۸
۲۰ خوانش رمان : زمینه متن – (تحلیل رمان زیبا صدایم کن) د. مصطفی صدیقی

دانشگاه هرمزگان

۲۱ خود میان بینی نویسنده با راوی (بررسی تحلیلی رمان هستی) آمنه (مریم)‌ ایمان مهر فصلنامه نقد کتاب/ ش۱۵/ پاییز ۱۳۹۶
۲۲ ستیز با جنسیت در ادبیات کودک و نوجوان

(مطالعه موردی رمان هستی)

افسانه حسن‌زاده دستجردی فصلنامه نقد کتاب/ ش۱۵/ پاییز ۱۳۹۶
531 378 admin

خود میان بینی نویسنده با راوی (بررسی تحلیلی رمان هستی)

آمنه ( مریم )‌ ایمان مهر نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان /  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی چکیده بررسی ادبیات کودک و نوجوان برخلافِ ظاهر ساده و قصه‌وار آن که عموماً هم…

ادامه مطلب
211 314 admin

خوانش باختینی رمان حیاط‌خلوت / محمود رنجبر

  محمود رنجبر استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان است. او در مقاله‌ای مفصل به خوانش باختینی رمان «حیاط خلوت» پرداخته و از این منظر به آن نگریسته است. در ابتدا چکیده‌ای از مقاله و…

ادامه مطلب
400 400 admin

تحلیل مقایسه‌ای طنز نوجوان در آثار داستانی فرهاد حسن‌زاده و سعید هاشمی

نام دانشجو: امیر مجیدی فشتمی استاد راهنما: دکتر احمد رضی دانشگاه گیلان/ تابستان 95 این پژوهش ضمن ارائه‌ی تعریفی از نوجوانی، ادبیات نوجوان، طنز و بیان شگردهای آن و نظریه‌های موجود در طنز، به بررسی تحلیلی  توصیفیِ آثار…

ادامه مطلب
209 241 admin

فراداستان، زبان انگیزش تفکر در ادبیات کودک ایران، بررسی سه اثر فرهاد حسن‌زاده

فراداستان، زبان انگیزش تفکر در ادبیات کودک ایران، بررسی سه اثر «فراداستان، زبان انگیزش تفکر در ادبیات کودک ایران، بررسی سه اثر فرهاد حسن‌زاده» مقاله‌ای پژوهشی است. این مقاله در دو فصلنامه علمی‌پژوهشی “نقد زبان…

ادامه مطلب
400 400 admin

کاربرد فرازبان در روایت پردازی کودکانه فرهاد حسن‌زاده

«کاربرد فرازبان در روایت پردازی کودکانه فرهاد حسن‌زاده» عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی «شتاو زند کریمی» است. وی دانشجوی دانشگاه کردستان، دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجه است. این پایان‌نامه در…

ادامه مطلب
182 257 admin

تحلیل هرمنوتیک رمان هستی

این تحقیق که برگزیده‌ی هفتمین جشنواره پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شده است، به بررسی و تحلیل هرمنوتیک رمان هستی می‌پردازد. این تحلیل با رویکردی بر روش و حقیقت هالس گئورک گادامر و…

ادامه مطلب
200 279 admin

مقایسه شیوه‌های طنزپردازی…

موضوع پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم «بتول زارعی جلال آبادی» مقایسه‌ی شیوه‌های طنزپردازی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد حسن‌زاده و شهرام شفیعی است. استاد راهنمای این دانشجو دکتر حمید جعفری قریه علی و استاد مشاور…

ادامه مطلب
400 400 admin

بررسی و تحلیل آثار برجسته‌ کودک از فرهاد حسن‌زاده

«بررسی و تحلیل آثار برجسته‌ کودک از فرهاد حسن‌زاده» عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهدیه عابدی است. مهدیه عابدی از این پایان‌نامه در اسفند 1391 در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد دفاع و گویا…

ادامه مطلب
209 241 admin

فرازبان و قابليت‌های تعاملی آن در روايت‌های كودكانه‌ی فرهاد حسن‌زاده

يكي از مقاله‌هاي منتشر شده در فصلنامه مطالعات ادبيات كودك شيراز به بررسي فرازبان در چند كتاب من اختصاص دارد. اين مقاله  كه توسط «شتاو زندكريمي» و «پارسا يعقوبي جنبه‌سرايي» نگاشته شده، در شماره 14…

ادامه مطلب
209 241 admin

نمود تکنیک‌های طنز در ساختار پیرنگ داستان‌های طنز فرهاد حسن‌زاده

مقاله‌ای که توسط علی صفایی و حسین ادهمی نوشته شده است. این مقاله در فصلنامه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی در شماره سی‌و دوم، بهار 1393 منتشر شده است. این مقاله با بررسی سه مجموعه…

ادامه مطلب