داستان (کودک)

چند داستان کودک

از صدای باران خوشم‌ می‌آيد (خوانش داستان)

150 150 admin

يكی از روزهای مرداد ماه بود كه به ميان دانشجويان فبك(فلسفه برای كودك) رفتم و از هر دری حرف زديم و من چند داستان خواندم. اين ويدئو مربوط است به…

ادامه مطلب

دو قصه از قصه‌های کوتی‌کوتی

150 150 admin

شام در حمام روز جمعه کوتی‌کوتی رفت حمام مادرش گفته بود زود بیاید اما… یک ساعت شد، بیرون نیامد دو ساعت شد، بیرون نیامد سه ساعت شد چهار ساعت! پنج!…

ادامه مطلب

روباه و صابون و كلاغ

235 304 admin

(از کتاب در روزگاری که هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود) روزی از روز‌های روزگار، روباه‌تر و تمیزی از صحرا می‌گذشت. یک مرتبه چیز آشنایی دید. کلاغ سیاهی بر…

ادامه مطلب

مسافرکشون

732 520 admin

روز جمعه مامان برای شصتمین بار برای بابا خط و نشان کشید: «می‌روی خرید یا نه؟ » بابا پا شد. شلوار بیرونش را پوشید. نگاهی به کیف پولش انداخت و…

ادامه مطلب