شعر (کودک)

چند شعر کودکانه

مهمون‌های بامزه

185 226 admin

کنار قندون امروز دیدم دو سه‌تا مورچه گفتم چه مهمونایی اومده از تو کوچه   گفتم: بفرمایین تو! اینجا بده دم در تکیه بدین به پشتی چطوره حال مادر؟  …

ادامه مطلب