خنده به شرط قلقلك

خنده به شرط قلقلك

235 308 admin

خنده به شرط قلقلك

(مجموعه شعر طنز، نوجوان)

ناشر: پيدايش

چاپ اول: ۱۳۸۷/ دوم /۱۳۸۹/سوم ۱۳۹۳

شعر طنز برای نوجوان‌ها سرودن از آن کارهای سخت روزگار است. بخصوص برای داستان نویسی که اصلاً ادعای شاعری ندارد. شعرهای این مجموعه با همه‌ی ضعف‌ها و قوت‌هایش این ویژگی را دارد که مخاطب را در عین این که می‌خنداند خوب دیدن و خیره دیدن را به او می‌آموزد. و این که از دل چیزهای ساده پیرامون می‌شود نکته‌ای برای گیر دادن و خندیدن پیدا کرد. بخصوص در زمانه‌ای که همه چیز عبوس و یبس شده است.

یکی از شعرهای این مجموعه را می‌توانی اینجا مزه مزه کنی!

دیدگاهی بگذارید