گروه ۱+۵

گروه ۱+۵

480 631 admin

گروه ۱+۵

(مجموعه رمان كودك)

تصویرگر: زینب حسینی

چاپ اول: ۱۳۹۶

ناشر: افق

♦ کتاب برگزیده

 این مجموعه شامل این کتاب‌هاست:

  • جشن تولد پر دردسر/ (جلد اول، گروه ۱+۵  مجموعه رمان كودك)/ ۱۳۹۶ /  نشر افق
  • مردی که خودش را پیدا کرد/ (جلد دوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق
  • جنازه… با اجازه/ (جلد سوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق
  • بیز… بیز… بیزینس/ (جلد چهارم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

دیدگاهی بگذارید