پایان‌نامه‌هایی پیرامون آثار فرهاد حسن‌زاده


۱

♦ بررسی طنز و فکاهه در شعر کودک و نوجوان دهه‌ی هشتاد

پژوهشگر: انیسه موسویان
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر نعمت‌الله ایران‌زاده
استاد مشاور: دکتر غلامرضا مستعلی پارسا
دانشگاه: علامه طباطبایی تهران، زبان و ادبیات فارسی
سال ۱۳۹۱
اطلاعات بیشتر


۲

♦ بررسی و تحلیل آثار برجسته‌ی کودک فرهاد حسن‌زاده

پژوهشگر: مهدیه عابدی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر جهانگیر صفری
استاد مشاور: دکتر سیدکاظم موسوی
دانشگاه: ادبیات و علوم انسانی شهرکرد
سال ۱۳۹۱
اطلاعات بیشتر


۳

♦ بررسی شخصیت‌پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس دهه هفتاد (با تاکید بر ده کتاب برگزیده‌ی این دهه)

پژوهشگر: نامشخص
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر بهاالدین اسکندری
استاد مشاور: دکتر احمد رضایی جمکرانی
دانشگاه: ادبیات و علوم انسانی قم
سال ۱۳۹۱
اطلاعات بیشتر


۴

♦ بررسی تکنیک‌های طنز در ادبیات داستانی نوجوان دهه‌ی هشتاد

پژوهشگر: فاطمه قاسمی‌پور
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر زهرا ریاحی زمین
استاد مشاور:
دانشگاه: ادبیات و علوم انسانی شیراز
سال ۱۳۹۲
اطلاعات بیشتر


۵

♦ کاربرد فرازبان در روایت پردازی کودکانه فرهاد حسن‌زاده

پژوهشگر: شتاو زندکریمی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دكترپارسا یعقوبی جنبه سرایی
استاد مشاور: دکتر صالح ادیبی
دانشگاه: کردستان، زبان و ادبیات فارسی
سال ۱۳۹۲
اطلاعات بیشتر


۶

♦ بررسی تکنیک‌های طنز در آثار فرهاد حسن‌زاده

پژوهشگر: مریم آقایان
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر جواد دهقانیان
استاد مشاور: دکتر عاطفه جمالی
دانشگاه: هرمزگان، ادبیات و علوم انسانی
سال ۱۳۹۲
اطلاعات بیشتر


۷

♦مقایسه‌ی شیوه‌های طنزپردازی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد حسن‌زاده و شهرام شفیعی

پژوهشگر: بتول زارعی جلال آبادی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر حمید جعفری قریه‌علی
استاد مشاور: دکتر نرگس باقری
دانشگاه: ولی‌عصر رفسنجان
سال ۱۳۹۳
اطلاعات بیشتر


۸

♦بررسی شخصیت‌پردازی در رمان نوجوان دفاع‌مقدس (در رمان‌های هستی، باغ کیانوش و عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی)

پژوهشگر: صدیقه مزارعی‌زاده
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر منیژه پورنعمت رودسری
استاد مشاور: دکتر لیلا رضایی
دانشگاه: خلیج فارس
سال: ۱۳۹۳
اطلاعات بیشتر


۹

♦ تحلیل انتقادی گفتمان رمان‌های نوجوان امروز با شخصیت محوری زن

پژوهشگر: فاطمع قانع
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر امیرعلی نجومیان
استاد مشاور: دکتر قدرت‌الله طاهری
دانشگاه: تهران، شهید بهشتی، زبان و ادببات فارسی
سال ۱۳۹۴
اطلاعات بیشتر


۱۰

♦تجلی دفاع مقدس در رمان نوجوان امروز

پژوهشگر: آرزو حقیقی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: …
استاد مشاور: …
دانشگاه: فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، ادبیات و علوم انسانی
سال …


۱۱

♦ بررسی مقایسه‌ای معنی‌شناسی شناختی استعاره‌ی زمان در رمان‌های نوجوانان اثر احمد اکبرپور و فرهاد حسن‌زاده

 پژوهشگر: معصومه جعفری

مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: مریم ایرجی
استاد مشاور: …
دانشگاه: آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع پیامبر اعظم (ص) – دانشکده زبان‌های خارجی
سال ۱۳۹۴
اطلاعات بیشتر


♦شخصیت پردازی در دو رمان برگزیده عقربهای کشتی بمبک و هستی فرهاد حسن‌زاده

پژوهشگر: نرجس فتحی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما:دکتر محمدعلی آتش‌سودا
دانشگاه: فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، ادبیات و علوم انسانی
سال ۱۳۹۵


۱۲

♦ تحلیل مقایسه‌ای طنز نوجوان در آثار داستانی فرهاد حسن‌زاده و سعید هاشمی

پژوهشگر: امیر مجیدی فشتمی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر احمد رضی
استاد مشاور: …
دانشگاه: گیلان
سال ۱۳۹۵
اطلاعات بیشتر


۱۳

♦تحلیل محتوایی آثار برگزیدة فرهاد حسن‌زاده براساس مؤلّفه‌های تفکّرانتقادی پیتر فاسیونه

پژوهشگر: رویا نویدکیا
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر یحیی قائدی، دکتر مهدخت پورخالقی چترودی
استاد مشاور: …
دانشگاه: …
سال ۱۳۹۵


۱۴

♦ تحلیل گفتمان انتقادی ده رمان نوجوان در حوزه دفاع مقدس (بر اساس نظریه نورمن فرکلاف)

پژوهشگر: نوال رخنیه
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر محمدرضا صرفی
استاد مشاور: دکتر نجمه حسینی سروری
دانشگاه: شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سال: ۱۳۹۵
اطلاعات بیشتر


۱۵

♦شیوه‌های بازنمود خشونت در پنج رمان نوجوان برگزیده نوجوان

پژوهشگر: سمیرا رفیعی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر زهرا ریاحی زمین/ دکتر فریده پورگیو
استاد مشاور: دکتر حبیب احمدی
دانشگاه: شیراز، ادبیات انگلیسی
سال ۱۳۹۶
اطلاعات بیشتر


۱۶

♦ تحلیل روانشناختی شخصیت قهرمان نوجوان در رمان‌های واقعگرای نوجوان فرهاد حسن‌زاده

پژوهشگر: معصومه بردبار
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر عاطفه جمالی
استاد مشاور: دکتر مصطفی صدیقی
دانشگاه: هرمزگان، زبان و ادبیات فارسی
سال: ۱۳۹۶
اطلاعات بیشتر


۱۷

♦بررسی نقش‌های جنسیتی در رمان‌های برگزیده حسن‌زاده (براساس نظریه‌ی “جنسیت و نوع ادبی” جان استیونز)

پژوهشگر: افسانه ولی‌پور طیبی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مریم کهنسال
استاد مشاور: …
دانشگاه: شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی
سال ۱۳۹۶


۱۸

♦ شگردهای طنزآفرینی در آثار (هستی و زیبا صدایم کن) فرهاد حسن‌زاده و (من جوکم) جیمز پترسون

 پژوهشگر: زهرا روحی‌فر

مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر پروین تاج‌بخش
استاد مشاور: دکتر مریم حیدری
دانشگاه پیام نور استان گیلان، مرکز پیام نور رشت، رشته زبان و ادبیات فارسی
سال: ۱۳۹۶
اطلاعات بیشتر


۱۹

♦ بررسی مولفه‌های سنت و مدرنیته در آثار نوجوان فرهاد حسن‌زاده و جمشید خانیان

پژوهشگر: مهناز پورحسن
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر محمدجواد مهدوی
استاد مشاور: دکتر محمدتقوی، دکتر محسن نوغانی
دانشگاه: امام رضا، مشهد
سال: ۱۳۹۶
اطلاعات بیشتر


۲۰

♦ بررسی مهارت حل مسئله در رمان ماجرایی نوجوان با تکیه بر رمان‌های هستی: فرهاد حسن‌زاده، …

پژوهشگر: کبری زارع
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر محمود کمالی زارچ
استاد مشاور: دکتر آسیه ذبیح‌نیا
دانشگاه: پیام نور، تفت
سال ۱۳۹۶


۲۱

♦ شخصيت و شخصيت پردازی در رمانهای هستی و زيبا صدايم کن فرهاد حسن‌زاده

پژوهشگر: رسول شهریاری
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر زهرا صالحی سادات
استاد مشاور: دکتر جهانگیر صفری
دانشگاه: پیام‌نور، شهرکرد
سال: ۱۳۹۷


۲۲

♦ تعیین چگونگی کاربرد روانشناسی اگزیستانسیال در ترسیم و تحلیل ساختار وجودی قهرمان داستان و کاربرد آن در تحلیل رمان نوجوان «هستی»

پژوهشگر: رویا یدالهی شاه‌راه
مقطع: دکترا
استاد راهنما: دکتر محمدجواد مهدوی
استاد مشاور: دکتر سیدامیر امین یزدی، دکتر مریم صالحی‌نیا
دانشگاه: فردوسی مشهد
سال ۱۳۹۷
اطلاعات بیشتر


۲۳

♦ خوانش برگزیده‌ی رمان نوجوان فرهاد حسن‌زاده از منظر ترامتنیت ژرار ژنت

پژوهشگر: فاطمه جعفری
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر زهره اله‌دادی دستجردی
استاد مشاور: دکترعبدالله آلبوغبیش
دانشگاه: علامه طباطبایی، تهران
سال ۱۳۹۷


۲۴

♦ تخیل در کودکانه‌های فرهاد حسن‌زاده

پژوهشگر: راضیه ساقی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مجید پویان
استاد مشاور: دکتر محمدرضا نجاریان
دانشگاه: یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی – گروه زبان و ادبیات فارسی
سال ۱۳۹۷
اطلاعات بیشتر


۲۵

♦ بررسی و تحلیل سیر رمان کمال‌گرا در رمان نویسی نوجوان بعد از انقلاب اسلامی ایران

پژوهشگر: علی‌اکبر پورمحودآبادی
مقطع: دکترای تخصصی phd
استاد راهنما: دکتر رضا عزیزی
مرکز تحصیلات تکمیلی، رشته: زبان و ادبیات فارسی – زبان و ادبیات فارسی
سال ۱۳۹۷
اطلاعات بیشتر


۲۶

♦ بررسی مقایسه‌ای شخصیت کودک در آثار فرهاد حسن‌زاده و امیرحسین فردی

 پژوهشگر: مریم مزعلی فرحانی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مریم حیدری
دانشگاه پیام نور استان گیلان، مرکز پیام نور رشت
سال ۱۳۹۷
اطلاعات بیشتر


۲۷

♦ تنوع الگوی ساختاری شخصیت در آثار فرهاد حسن‌زاده با تکیه بر نظریه ریموند کنان

 پژوهشگر: زهرا یعقوبی
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر عالیه یوسف‌فام
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
سال ۱۳۹۸
اطلاعات بیشتر


۲۸

♦ مطالعه تطبیقی سبک‌های هویت و مسئولیت پذیری دختران در جهان داستان با تکیه بر شش رمان ایرانی و خارجی نوجوان

 پژوهشگر: مریم سادات کرمانیان
مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر عالیه یوسف‌فام
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
سال ۱۳۹۸
اطلاعات بیشتر


۲۹

♦ برساخت سوژه‌گی دختر و دخترانگی در سه رمان (هستی، زیبا صدایم کن، این وبلاگ واگذار می‌شود) فرهاد حسن‌زاده

مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی
استاد مشاور: …
دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، رشته: زبان و ادبیات فارسی – ادبیات محض
سال: ۱۳۹۸
اطلاعات بیشتر


۳۰

♦ بررسی و تحلیل آسیب‌های اجتماعی در داستان‌های نوجوان فرهاد حسن‌زاده براساس نظریه کنترل اجتماعی

مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر عاطفه جمالی
استاد مشاور: دکتر فرامرز خجسته
دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی، رشته: زبان و ادبیات فارسی -گرایش ادبیات کودک و نوجوان
سال: ۱۳۹۹
اطلاعات بیشتر


۳۰

♦ بررسی شیوه‌های آشنایی‌زدایی در رمان‌های نوجوان فرهاد حسن‌زاده

مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر جواد دهقانیان
استاد مشاور: دکتر مصطفی صدیقی
دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی، رشته: زبان و ادبیات فارسی -گرایش ادبیات کودک و نوجوان
سال: ۱۴۰۰
اطلاعات بیشتر


۳۱

♦ بررسی درونمایه‌های آشکار، نهان و تهی رمان نوجوان …

مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مرتضی خسرونژاد
استاد مشاور: دکتر محبوبه البرزی
دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سال: ؟


۳۲

♦ تحلیل دگردیسی شخصیت قهرمانان در داستان‌های فرهاد حسن‌زاده بر پایه نظریه اینیاگرام

مقطع: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر علی‌اکبر سام خانیانی
استاد مشاور: دکتر ابراهیم محمدی
دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشته: زبان و ادبیات فارسی -گرایش ادبیات روایی
سال: ۱۴۰۱
اطلاعات بیشتر

این فهرست درباره پایان‌نامه‌هایی است که موضوع آنها مستقیم یا غیرمستقیم به آثار فرهاد حسن‌زاده پرداخته‌اند.

تنظیم این فهرست براساس اطلاعاتی است که به دستمان رسیده یا در سایت‌ها مشاهده شده است. در صورتی که شما اطلاعات جدیدی دارید که در این صفحه موجود نیست، لطفاً ما را در جریان بگذارید. سپاس

وبلاگ (پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها)

hasti
هستی در آن‌سوی مرزها 238 348 فرهاد حسن‌زاده

هستی در آن‌سوی مرزها

از چاپ رمان هستی ۱۰ سال می‌گذرد. در این سال‌ها پژوهش‌ها و نقدهای زیادی بر این رمان نوشته شده و برخی از رساله‌های دانشگاهی نیز برپایه این کتاب نگاشته شده است. اخیرا نیز مقاله‌ای در…

ادامه مطلب
مقاله فرایند تحول شخصیت در رمان هستی منتشر شد 150 150 فرهاد حسن‌زاده

مقاله فرایند تحول شخصیت در رمان هستی منتشر شد

در این پژوهش رمان «هستی» نوشته فرهاد حسن‌زاده بر اساس نظریه شخصیت اریکسون تحلیل شده است. داستان هستی فرایندی منسجم از تجربه‌های فردی و اجتماعیِ نوجـوانی را بیـان می‌کند که با گسست از دوران کودکی بحران‌های روحی و تعارضات اجتـماعــی را در یکی از بحرانی‌ترین شرایط اجتماعی از سـر می‌گذراند. نویسنده تلاش کرده است با برجسته‌سازی کنش‌های فردی و اجتماعی هستی در موقعیت جنگ، شخصیت داستان را در صیرورت رشد اجتماعی به ‌عنوان بخشی از رشد همه ‌جانبه کودکان نشان دهد. بر اساس فرایند رشد شخصیت، زمینه‌های بی‌هویتی فردی برای نوجوان داستان به شکلی برجسته نمایش داده می‌شود، اما او هویت خود را به مدد الگوی مناسب بازمی‌یابد.شخصیت اصلی داستان «هستی» نوجوانی است که در جست و جوی هویت خود با همسانی درونی، نیروی بنیادین وفاداری را در کاربست نقش‌ها، عقیده و حتی رفتارهای متفاوت به دست می‌آورد.

ادامه مطلب
برساخت سوژه‌گی دختر و دخترانگی در سه رمان (هستی، زیبا صدایم کن، این وبلاگ واگذار می‌شود) فرهاد حسن‌زاده 150 150 فرهاد حسن‌زاده

برساخت سوژه‌گی دختر و دخترانگی در سه رمان (هستی، زیبا صدایم کن، این وبلاگ واگذار می‌شود) فرهاد حسن‌زاده

دوره‌ی نوجوانی در مقایسه با کلیت عمر آدمی دوره‌ای پُر تعلیق است و در این میان دوران بلوغ دختران از حساسیت‌های دامنه‌دارتری برخوردار است. از اواخر قرن نوزدهم، نظریه‌های فرهنگی و جامعه‌شناسی دختران و دخترانگی…

ادامه مطلب
تعیین چگونگی کاربرد روان‌شناسی اگزیستانسیال در ترسیم و تحلیل ساختار وجودی قهرمان داستان و کاربرد آن در تحلیل رمان هستی 350 350 فرهاد حسن‌زاده

تعیین چگونگی کاربرد روان‌شناسی اگزیستانسیال در ترسیم و تحلیل ساختار وجودی قهرمان داستان و کاربرد آن در تحلیل رمان هستی

پایان‌نامه دکترای خانم رویا یدالهی شاه راه ◊رشته: زبان و ادبیات فارسی – ادبیات محض ◊ پدیدآور: رویا یدالهی شاه‌راه استاد راهنما: محمدجواد مهدوی استاد مشاور: مریم صالحی نیا استاد مشاور: سید امیر امین یزدی ◊ دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی…

ادامه مطلب
زیبا صدایم کن
تحلیل رئالیسم انتقادی شخصیت پروبلماتیک در رمان زیبا صدایم کن 336 351 فرهاد حسن‌زاده

تحلیل رئالیسم انتقادی شخصیت پروبلماتیک در رمان زیبا صدایم کن

مقاله‌ی «تحلیل رئالیسم انتقادی شخصیت پروبلماتیک در رمان زیبا صدایم کن» منتشر شد. نویسنده‌ی این مقاله دکتر محمود رنجبر  از اساتید برجسته‌ی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان است. این مقاله در نشریه «نقدونظریه…

ادامه مطلب
این وبلاگ واگذار می‌شود
بررسی شخصیت‌های مونث در کتاب «این وبلاگ واگذار می‌شود» 300 398 فرهاد حسن‌زاده

بررسی شخصیت‌های مونث در کتاب «این وبلاگ واگذار می‌شود»

بررسی شخصیت‌های مونث در کتاب «این وبلاگ واگذار می‌شود» پژوهنده: یاشار هدایی رمان «این وبلاگ واگذار می‌شود» موضوع «عشق دوره نوجوانی» را در گونه «رمان اجتماعی» عرضه می‌کند. درون‌مایه‌ی داستان عاشقانه است و موضوع عشق دوره…

ادامه مطلب
شیوه طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریه‌ی ایوان فوناژی 209 241 فرهاد حسن‌زاده

شیوه طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریه‌ی ایوان فوناژی

این مقاله که در نشریه جستارهای ادبی، شماره ۱۹۹، زمستان ۱۳۹۶ منتشر شده است. نویسندگان این مقاله عبارتند از: علی‌رضا سزاوار، مهدخت پورخالقی، مریم جلالی و اعظم استاجی.

ادامه مطلب
کفشهای جورواجور کوتی‌کوتی
نگاهی به پردازش شخصیت‌‌های مونث در چهار اثر فرهاد حسن‌زاده (بخش اول: کوتی‌کوتی) 1013 496 فرهاد حسن‌زاده

نگاهی به پردازش شخصیت‌‌های مونث در چهار اثر فرهاد حسن‌زاده (بخش اول: کوتی‌کوتی)

قصه‌های کوتی کوتی با موضوع «رشد کودک» حاوی درونمایه‌‌ایست که طی آن «فرآیند رشد، همانندسازی و اجتماعی شدن کودک به رغم تمامی تفاوت‌های فردی و سرشتی» بیان می‌شود.

قهرمان اصلی قصه‌های کوتی کوتی، هزارپایی است که بنابر ویژگی‌های فردی خود دچار یک‌سری مشکلاتی می‌شود که نویسنده آنها را در پاره‌های مختلف داستانی خود طرح‌ریزی کرده است.

ادامه مطلب
شخصيت و شخصيت پردازی در رمان‌های هستی و زيبا صدايم کن از فرهاد حسن‌زاده 350 350 فرهاد حسن‌زاده

شخصيت و شخصيت پردازی در رمان‌های هستی و زيبا صدايم کن از فرهاد حسن‌زاده

بازخورد بسيار مثبت يک داستان در ميان کودک و نوجوان ما را با اين سوال مواجه مي کند که چه عاملي موجب اين موفقيت شده است و ما براي پاسخ دادن به اين سوال بايد به بررسي آن اثر بپردازيم.

ادامه مطلب

   روزی روزگاری

   فرهاد حسن‌زاده

   فرهاد حسن زاده، فروردین ماه ۱۳۴۱ در آبادان به دنیا آمد. نویسندگی را در دوران نوجوانی با نگارش نمایشنامه و داستان‌های کوتاه شروع کرد. جنگ تحمیلی و زندگی در شرایط دشوار جنگ‌زدگی مدتی او را از نوشتن به شکل جدی بازداشت. هر چند او همواره به فعالیت هنری‌اش را ادامه داد و به هنرهایی مانند عکاسی، نقاشی، خطاطی، فیلنامه‌نویسی و موسیقی می‌پرداخت؛ اما در اواخر دهه‌ی شصت با نوشتن چند داستان‌ و شعر به شکل حرفه‌ای پا به دنیای نویسندگی کتاب برای کودکان و نوجوانان نهاد. اولین کتاب او «ماجرای روباه و زنبور» نام دارد که در سال ۱۳۷۰ به چاپ رسید. حسن‌زاده در سال ۱۳۷۲ به قصد برداشتن گام‌های بلندتر و ارتباط موثرتر در زمینه ادبیات کودک و نوجوان از شیراز به تهران کوچ کرد…

   دنیای کتاب‌ها... دنیای زیبایی‌ها

   کتاب‌ها و کتاب‌ها و کتاب‌ها...

   فرهاد حسن‌زاده برای تمامی گروه‌های سنی کتاب نوشته است. او داستان‌های تصویری برای خردسالان و کودکان، رمان، داستان‌های کوتاه، بازآفرینی متون کهن و زندگی‌نامه‌هایی برای نوجوان‌ها و چند رمان نیز برای بزرگسالان نوشته است.

   ترجمه شده است

   به زبان دیگران

   برخی از کتاب‌های این نویسنده به زبان‌های انگلیسی، چینی، مالایی، ترکی استانبولی و کردی ترجمه شده و برخی در حال ترجمه به زبان عربی و دیگر زبا‌ن‌هاست. همچنین تعدادی از کتاب‌هایش تبدیل به فیلم یا برنامه‌ی رادیو تلویزیونی شده است. «نمكی و مار عينكي»، «ماشو در مه» و «سنگ‌های آرزو» از كتاب‌هايي هستند كه از آن‌ها اقتباس شده است.

   بعضی از ویژگی‌های آثار :

   • نویسندگی در بیشتر قالب‌های ادبی مانند داستان كوتاه، داستان بلند، رمان، شعر، افسانه، فانتزی، طنز، زندگينامه، فيلم‌نامه.
   • نویسندگی برای تمامی گروه‌های سنی: خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال.
   • خلق آثاری تأثیرگذار، باورپذیر و استفاده از تكنيك‌های ادبی خاص و متفاوت.
   • خلق آثاری كه راوی آن‌ها کودکان و نوجوانان هستند؛ روايت‌هايی مملو از تصویرسازی‌های عینی و گفت‌وگوهای باورپذير.
   • پرداختن به موضوع‌های گوناگون اجتماعی چون جنگ، مهاجرت، کودکان كار و خيابان، بچه‌های بی‌سرپرست يا بدسرپرست و…
   • پرداختن به مسائلی که کمتر در آثار کودک و نوجوان دیده می‌شود، مانند جنگ و صلح، طبقات فرودست، افراد معلول، اختلالات شخصیتی‌ـ‌روانی و…
   • تنوع در انتخاب شخصیت‌های محوری و كنشگر (فعال). مشخصاً دخترانی که علیه برخی باورهای غلط ایستادگی می‌کنند.
   • بهره‌گیری از طنز در کلام و روایت‌های زنده و انتقادی از زندگی مردم كوچه و بازار.
   • زبان ساده و بهره‌گیری اصولی از ویژگی‌های زبان بومی و اصطلاح‌های عاميانه و ضرب‌المثل‌ها.

   او حرف‌های غیرکتابی‌اش را این‌جا می‌نویسد.

   به دیدارش بیایید و صدایش را بشنوید