گزيده ادبيات معاصر-فرهاد حسن‌زاده

گزيده ادبيات معاصر-فرهاد حسن‌زاده

206 314 admin

گزيده ادبيات معاصر – فرهاد حسن‌زاداه

(مجموعه داستان نوجوان)

♦ ناشر: انتشارات نيستان

♦ چاپ اول: 1379

اين كتاب منتخبی از داستان‌های كوتاه است. داستان‌هايی كه شايد در كتاب‌‌های ديگر هم منتشر شده باشند.

دیدگاهی بگذارید