چغازنبیل

چغازنبیل

594 577 admin

چغازنبیل

(مستند و داستان کودک و نوجوان)

◊ چاپ اول ۱۳۸۸

◊ انتشارات مدرسه

◊ ایران سرای زیبایی ها و شگفتی هاست. سرای مهربانی اندیشه ها، شادی ها و آرزوهاست. این کتاب یکی از کتاب های مجموعه ی سرای من ایران است و کوششی است برای معرفی آداب و رسوم، بناهای تاریخی و پدیده های طبیعی سرزمین ایران.

◊ این کتاب یک داستان کوتاه دارد که به نوعی راه می‌یابد به سرگذشت یکی از بناهای تاریخی کشورمان یعنی چغازنبیل. در ادامه هم به اطلاعاتی در باره شهر شوش و بنای چغازنبیل می‌رسیم.

دیدگاهی بگذارید