فهرست مقاله‌های پژوهشی پیرامون آثار فرهاد حسن‌زاده

فهرست مقاله‌های پژوهشی پیرامون آثار فرهاد حسن‌زاده

فهرست مقاله‌های پژوهشی پیرامون آثار فرهاد حسن‌زاده 150 150 فرهاد حسن‌زاده
ردیف عنوان مقاله نویسنده (گان) منتشر شده در  سال
۱ فراداستان، زبان انگیزش تفکر در ادبیات کودک ایران
بررسی سه اثر از فرهاد حسن‌زاده
روشنک پاشایی نقد زبان و ادبیات خارجی شماره ۲ ۱۳۸۸
۲ نمود تکنیک‌های طنز
در ساختار پیرنگ داستان‌های «فرهاد حسن‌زاده»
علی صفایی
حسین ادهمی
پژوهش زبان و ادبیات فارسی
/ شماره ۳۲
بهار ۹۳
۳ نگاهی به گستره‌ی طنز و مطایبه و شگردهای آفرینش آن
در آثار فرهاد حسن‌زاده (با تاکید بر روزنامه سقفی همشاگردی)
علی صفایی
حسین ادهمی
مجله مطالعات ادبیات کودک شیراز –
شماره ۱۲
زمستان ۹۴
۴ خوانش بینامتنی فراداستان
«این وبلاگ واگذار می‌شود »
ربابه میرغیاثی،
محمدباقر کمال‌الدینی عزآبادی
گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ۱۳۹۴ مشاهده مقاله
۵ بررسی ویژگی‌های پست‌مدرن در داستان «آقارنگی و گربه ناقلا» عاطفه جمالی
۶ نگاهی به شخصیت‌های مونث در آثار فرهاد حسن‌زاده یاشار هدایی شورای کتاب کودک 1395
۷ بررسی عنصرهای کارناوالی رمان‌های نوجوان ایرانی براساس
نظریه میخائیل باختین
فرزانه آقاپور
سعید حسام پور
ادبیات پارسی معاصر،
پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی ۲۳-۱
بهار ۱۳۹۵ مشاهده مقاله
۸ تحلیل مولفه‌های تصویر بدن در دو رمان هستی و دو خرمای نارس نادیا احمدی مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ادبیات کودک شیراز
۹ بررسی و مقایسه‌ی سبک زنانه‌ی رمان نویسان زن و مرد
در مجموعه رمان نوجوان امروز
بهاره قانع‌نیا مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ادبیات کودک شیراز
۱۰ بررسی نشانه شناختی طرح جلد رمان نوجوان آزاده نجفیان مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ادبیات کودک شیراز
۱۱ مقایسه درونمایه‌های نهفته در دو رمان هستی و وقتی مژی گم شد ندا مرادپور
مرجان کامیاب
مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ادبیات کودک شیراز
۱۲ زنان به روایت مردان (بررسی بازنمایی زنان و دختران
در آثار نویسندگان مرد رمان نوجوان)
مریم کهنسال مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ادبیات کودک شیراز
۱۳ بررسی درونمایه‌های آشکار، نهان و تهی رمان نوجوان منصوره صداقت
راضیه سهرابی
مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ادبیات کودک شیراز
۱۴ بررسی رفتار و انتخاب‌های ترجمه‌ای مترجمان در رمان‌های
نوجوانان: مطالعه‌ی موردی رمان‌های هستی و شگفتی
بهار اشراق مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ادبیات کودک شیراز
۱۵ بررسی تطبیقی عناصر طنز در دو اثر از فرهاد حسن‌زاده و
مگان مک دونالد – من، شیمپالو، جی‌جور و ماجراهای استینک
ملیحه کربلایی علی نظامی کنگره بین المللی زبان و ادبیات – شهر ری ۱۳۹۵
۱۶ خوانش باختینی رمان حیاط خلوت محمود رنجبر ادب پایداری، دوره ۸ / شماره ۱۵/ زمستان ۱۳۹۵
۱۷ فرازبان و قابلیت‌های
تعاملی آن در روایت‌های کودکانه فرهاد حسن‌زاده
شتاو زند کریمی
پارسا یعقوبی
مجله مطالعات ادبیات کودک،
شماره ۱۴
۱۳۹۵
۱۸ تحلیل و ارزیابی شیوه‌ی مواجهه‌ی قهرمان اصلی رمان هستی
با بحران بر اساس رویکرد روانشناسی
اگزیستانسیال به روایت بویاکوبسن
رویا یدالهی شاه راه
۱۹ طنز و شیوه طنزپردازی
در داستان‌های کودک فرهاد  حسن‌زاده
مریم خدابین،
زهره میرحسینی،
زهرا اباذری
مطالعات ادبیات کودک
پاییز و زمستان، شماره ۱۵
۱۳۹۶
۲۰ خود میان بینی نویسنده با راوی (بررسی تحلیلی رمان هستی) آمنه (مریم) ایمان مهر فصلنامه نقد کتاب/ ش ۱۵/ پاییز ۱۳۹۶
۲۱ ستیز با جنسیت در ادبیات کودک و نوجوان
(مطالعه موردی رمان هستی)
افسانه حسن‌زاده
دستجردی
فصلنامه نقد کتاب/ ش ۱۵/ پاییز ۱۳۹۶
۲۲ پسامدرنیسم و بوطیقای داستان کودک: تحلیل روانشناسانه
از داستان آقارنگی و گربه ناقلا اثر فرهاد حسن‌زاده
فرامرز خجسته
عاطفه نیکخو
مطالعات ادبیات کودک
پاییز و زمستان، شماره ۱۶
۱۳۹۶
۲۳ شيوه طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده
بر مبنای نظريه ايوان فوناژی
علیرضا سزاوار
مهدخت پورخالقی
مریم جلالی
اعظم استاجی
جستارهای ادبی/ شماره ۱۹۹/ زمستان ۱۳۹۶
۲۴ نوجوان و لذت‌های خواندن – با تحلیل رمان هستی
اثر فرهاد حسن‌زاده با تکیه بر آرای نودلمن و رایمر
عاطفه جمالی
معصومه بردبار
۱۳۹۶
۲۵ تحلیل هرمنوتیک رمان هستی نسیم یوسفی
۲۶ جنسیت در رُمان فارسی
(نقدوبررسی نقش‌های
جنسیتی چند رمان نوجوان برگزیده دهه ۸۰)
زهره قلزم – نشر بامداد نو کتاب پژوهشی
۲۷ نقد و بررسی دو داستان جودی انجمن مخفی تشکیل می‌دهد
و خاطرات خون‌آشام عاشق از منظر برنامۀ فلسفه برای کودکان
مریم عفتی کلاته
۲۸ خوانش رمان : زمینه متن – (تحلیل رمان زیبا صدایم کن) مصطفی صدیفی
۲۹ بررسی بحران هویت به عنوان یکی از ویژگی های
مهم دوران بلوغ در رمان نوجوان هستی
زهرا میرعلایی امین
حمید رضایی
نخستین همایش ملی تحقیقات
ادبی با رویکرد تطبیقی
۱۳۹۷ مشاهده مقاله
۳۰ سبک‌شناسی لایه‌ای رمان هستی
از فرهاد حسن‌زاده
سمیه آروند، سید احمد حسینی کازرونی،
سید جعفر حمیدی
فصلنامه دهخدا ۱۳۹۷ مشاهده مقاله
۳۱ بازنمایی انواع بلوغ در رمان نوجوان «عقربهای کشتی بمبک» زهرا میرعلایی، حمید رضایی، منژه کاوه فصلنامه اورمزد، شماره ۴۵، زمستان ۱۳۹۷
۳۲ رئالیسم انتقادی شخصیت پروبلماتیک در رمان زیبا صدایم کن محمود رنجبر، حانیه شارودی، سپیده اصلاحی نقد نظریه ادبی (دانشگاه گیلان) ۱۳۹۷
۳۳ فرایند تحول شخصیت در رمان هستی محمود رنجبر، حانیه شارودی، سپیده اصلاحی نشریه مطالعات ادبیات کودک/ ش ۲۰ ۱۳۹۸ مشاهده مقاله
۳۴ نگاهی به رویکرد پست مدرنیسم در داستان دیو دیگ به سر نغمه نیک‌فال ۱۳۹۹
۳۵ Modern Iranian Female Identity in Farhad Hassanzadeh’s Hasti
واسازی و بازسازی هویت دختر ایرانی در
رمان هستی فرهاد حسن‌زاده
فاطمع قانع
امیرعلی نجومیان
ژورنال دانشگاه ادینبرو اسکاتلند  International Research in Children’s
Literature, June 2021, vo. 14, No. 2 : pp. 213-225
۲۰۲۱ مشاهده مقاله
۳۶ ترس و اضطراب در رمان هستی اعظم روشن چراغ مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه/ دوره ۶
شماره ۳
۱۳۹۹
۳۷ مولفه‌های جامعه شناختی در رمان أعراس آمنه (ابراهیم نصرالله) و
مهمان مهتاب
ستاره حسنی
محمدنبی احمدی
کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی،
دوره دهم،شماراه ۳، پیاپی ۳۹، پاییز
۱۳۹۹
۳۸ بررسی وضعیت و شگردهای پسامدرن در رمان نوجوان «این وبلاگ
واگذار می‌شود»
ایوب مرادی
سارا چالاک
مجموعه مقالات دهمین همایش پژوهشهای
زبان و ادبیات فارسی
۱۳۹۹
۳۹ بررسی تطبیقی مهارتهای زندگی در رمانهای نوجوان
اریش کستنر و فرهاد حسن‌زاده
حمید رضایی، سجاد نجفی بهزادی نشریه مطالعات ادبیات کودک/ ش ۲۱ ۱۳۹۹
۴۰ کاربست مولفه‌های ادبیات مرزی در دو داستان زیبا صدایم کن
و دنی قهرمان جهان
زهرا آقابابایی خوزانی
فرشته محجوب
فتانه دلیلی
نشریه مطالعات ادبیات کودک/ ش ۲۳ ۱۴۰۰
۴۱ بررسی مبانی بینامتنیت ژرار ژنت در رمان نوجوان عقربهای کشتی
بمیک اثر فرهاد حسن‌زاده
فاطمه جعفری
زهره الله دادی دستجردی
نشریه متن پژوهی ادبی/ ش ۸۸ ۱۴۰۰
۴۲ شگردهای فکرورزی در داستان‌های فرهاد حسن‌زاده بر پایه
نظریه لیپمن (مطالعه موردی: داستانهای گروه سنی الف، به و ج)
فرحناز حیدری‌نسب
میرجلال‌الدین کزازی
خلیل بیگ‌زاده
نشریه تفکر و کودک / ش ۲۴ ۱۴۰۰
۴۳ خوانشی از رمان نوجوان «هستی» براساس رویکرد بوم فمینسیم ایوب مرادی ؟ ؟
۴۴ خوانش رمان نوجوان «این وبلاگ واگذار می‌شود» براساس نقد لاکانی ایوب مرادی ؟ ؟

  روزی روزگاری

  فرهاد حسن‌زاده

  فرهاد حسن زاده، فروردین ماه ۱۳۴۱ در آبادان به دنیا آمد. نویسندگی را در دوران نوجوانی با نگارش نمایشنامه و داستان‌های کوتاه شروع کرد. جنگ تحمیلی و زندگی در شرایط دشوار جنگ‌زدگی مدتی او را از نوشتن به شکل جدی بازداشت. هر چند او همواره به فعالیت هنری‌اش را ادامه داد و به هنرهایی مانند عکاسی، نقاشی، خطاطی، فیلنامه‌نویسی و موسیقی می‌پرداخت؛ اما در اواخر دهه‌ی شصت با نوشتن چند داستان‌ و شعر به شکل حرفه‌ای پا به دنیای نویسندگی کتاب برای کودکان و نوجوانان نهاد. اولین کتاب او «ماجرای روباه و زنبور» نام دارد که در سال ۱۳۷۰ به چاپ رسید. حسن‌زاده در سال ۱۳۷۲ به قصد برداشتن گام‌های بلندتر و ارتباط موثرتر در زمینه ادبیات کودک و نوجوان از شیراز به تهران کوچ کرد…

  دنیای کتاب‌ها... دنیای زیبایی‌ها

  کتاب‌ها و کتاب‌ها و کتاب‌ها...

  فرهاد حسن‌زاده برای تمامی گروه‌های سنی کتاب نوشته است. او داستان‌های تصویری برای خردسالان و کودکان، رمان، داستان‌های کوتاه، بازآفرینی متون کهن و زندگی‌نامه‌هایی برای نوجوان‌ها و چند رمان نیز برای بزرگسالان نوشته است.

  ترجمه شده است

  به زبان دیگران

  برخی از کتاب‌های این نویسنده به زبان‌های انگلیسی، چینی، مالایی، ترکی استانبولی و کردی ترجمه شده و برخی در حال ترجمه به زبان عربی و دیگر زبا‌ن‌هاست. همچنین تعدادی از کتاب‌هایش تبدیل به فیلم یا برنامه‌ی رادیو تلویزیونی شده است. «نمكی و مار عينكي»، «ماشو در مه» و «سنگ‌های آرزو» از كتاب‌هايي هستند كه از آن‌ها اقتباس شده است.

  بعضی از ویژگی‌های آثار :

  • نویسندگی در بیشتر قالب‌های ادبی مانند داستان كوتاه، داستان بلند، رمان، شعر، افسانه، فانتزی، طنز، زندگينامه، فيلم‌نامه.
  • نویسندگی برای تمامی گروه‌های سنی: خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال.
  • خلق آثاری تأثیرگذار، باورپذیر و استفاده از تكنيك‌های ادبی خاص و متفاوت.
  • خلق آثاری كه راوی آن‌ها کودکان و نوجوانان هستند؛ روايت‌هايی مملو از تصویرسازی‌های عینی و گفت‌وگوهای باورپذير.
  • پرداختن به موضوع‌های گوناگون اجتماعی چون جنگ، مهاجرت، کودکان كار و خيابان، بچه‌های بی‌سرپرست يا بدسرپرست و…
  • پرداختن به مسائلی که کمتر در آثار کودک و نوجوان دیده می‌شود، مانند جنگ و صلح، طبقات فرودست، افراد معلول، اختلالات شخصیتی‌ـ‌روانی و…
  • تنوع در انتخاب شخصیت‌های محوری و كنشگر (فعال). مشخصاً دخترانی که علیه برخی باورهای غلط ایستادگی می‌کنند.
  • بهره‌گیری از طنز در کلام و روایت‌های زنده و انتقادی از زندگی مردم كوچه و بازار.
  • زبان ساده و بهره‌گیری اصولی از ویژگی‌های زبان بومی و اصطلاح‌های عاميانه و ضرب‌المثل‌ها.

  او حرف‌های غیرکتابی‌اش را این‌جا می‌نویسد.

  به دیدارش بیایید و صدایش را بشنوید