نقد، پژوهش، پايان‌نامه

پايان‌نامه‌ها و مقاله‌های پژوهشي

∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇

نقد و يادداشت بر كتاب‌ها در رسانه‌ها

∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇

خود میان بینی نویسنده با راوی (بررسی تحلیلی رمان هستی) 150 150 فرهاد حسن‌زاده

خود میان بینی نویسنده با راوی (بررسی تحلیلی رمان هستی)

آمنه ( مریم )‌ ایمان مهر

نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان /  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

بررسی ادبیات کودک و نوجوان برخلافِ ظاهر ساده و قصه‌وار آن که عموماً هم از روالی خطی برخوردار بوده،‌ به دقت‌نظر و تأملی وسیع نیازمند است. شاید اگر جوجه‌اردک زشت اثر هانس کریستین اندرسن مورد نگاه ناقدانه قرار نمی‌گرفت،‌ همچون بسیاری دیگر از آثار داستانی، به اثری مرده تبدیل می‌شد. اگرچه از عوامل پایه‌ایِ زنده‌ماندن یک اثر، ‌تنها خود آن اثر است، ‌اما نمی‌توان عرصه‌ی نقد و اثرات جان‌بخش و یا کشنده‌ی آن را نادیده گرفت.

رمان هستی اثر فرهاد حسن‌زاده از جمله آثاری است که نگاه ناقدین بی‌شماری را برانگیخت. پرداخت عمیق پرسوناژ، زاویه‌ی دید و لحن داستان، جذبه‌ی فوق‌العاده‌ای به ماهیت اثر بخشیده است؛ آن‌گونه که مخاطب با شروع مطالعه‌ی آن حتّی لحظه‌ای قادر به کنار نهادن آن نیست. علیرغم وجود بحران‌های بی‌شمار، ‌نحوه‌ی شیرین روایت، ‌داستان را به اثری دلچسب تبدیل کرده‌است.

هستی جزو ادبیات خلاقه‌ای به شمار می رود که به صورت بالنده و پیش‌رونده‌ای در سطح تألیف بر ادبیات ایستا و واپس‌گرا غلبه دارد. حسن‌زاده، رمان هستی را بر اساس برخی تجربیات و واقعیات اجتماعی و تمرکز بر شخصیت نوجوانِ اثر با چاشنی متعدد طنز و خنده نوشته‌است. هستی، ماهیتی دفاع مقدسی دارد. جنگ با بار معنایی سرد، خشن، تخریبی و منفی که در ذات خود دارد قاعدتاً باید در ذهن و ذائقه‌ی مخاطبان کودک و نوجوان، اثری نامطلوب بگذارد، مگر آن که نویسنده و آفرینش‌گر، با به کارگیری چاشنی‌های اثربخش، شیرینی و تلخی، جنگ را خواندنی، جذاب و ماندگار کند.

متن ذیل با نگاهی نیمه‌تحلیلی به بررسی داستان هستی می‌پردازد. امید است این نگاه، انگیزه‌ی نویسنده را در راستای خلق آثار جدید تر دو چندان کرده و شاهد آفرینش‌های ادبی بیشتری از این نویسنده‌ی خلاق باشیم.

کلید واژه: بررسی تحلیلی –  ‌هستی –  فرهاد حسن‌زاده

حیاط خلوت
خوانش باختینی رمان حیاط‌خلوت / محمود رنجبر 211 314 فرهاد حسن‌زاده

خوانش باختینی رمان حیاط‌خلوت / محمود رنجبر

  محمود رنجبر استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان است. او در مقاله‌ای مفصل به خوانش باختینی رمان «حیاط خلوت» پرداخته و از این منظر به آن نگریسته است. در ابتدا چکیده‌ای از مقاله و در انتها فایل کامل این مقاله قابل خواندن است. این مقاله در نشریه ادب پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر شده است.

چکیده

  «حیاط‌خلوت» نوشته فرهاد حسن‌زاده یکی از رمان­های برگزیده جشنواره ادب پايداري است. این رمان ازجمله آثار متفاوت در حوزه ادبیات پایداری به شمار می‌رود.

نگرش انتقادی به تبعات جنگ و حذف ارزش‌های برآمده از این واقعة سیاسی، اجتماعی، حیاط­خلوت را به اثری قابل تأمل از منظر حوزه انسان­شناسی و جامعه‌شناسی ادبیات بدل مـی­کــند. از سوی دیگر تـجـربه مبـتنـی بـر زیست جهان نویسنده در زبان و اجتماع پس از جنگ موجب بازتاب کیفّیات زندگی و چگونگی تحوّلات فکری شخصیت­های این رمان شده ­است. هدف این پژوهش بازخوانی رمان حیاط‌خلوت با رویکرد میخائیل باختین است. نتایج این خوانش نشان می­دهد که در این رمان، حرکتی کارناوالی از سوی شخصیت­ها برای ویرانگری نظم بـرساختة حاکــمیت جامعة پــس از جنــگ صورت می­گـیرد. در این       حر کت نشانه­‌های متفاوت گفتگو، خنده، اعتراض، چند صدایی و نقیضه پدیدار می‌شود که نشان دهندة جنبه­‌هایی از کیفیت زندگی انسان معاصر است.

تحلیل مقایسه‌ای طنز نوجوان در آثار داستانی فرهاد حسن‌زاده و سعید هاشمی 350 350 فرهاد حسن‌زاده

تحلیل مقایسه‌ای طنز نوجوان در آثار داستانی فرهاد حسن‌زاده و سعید هاشمی

نام دانشجو: امیر مجیدی فشتمی
استاد راهنما: دکتر احمد رضی
دانشگاه گیلان/ تابستان 95

این پژوهش ضمن ارائه‌ی تعریفی از نوجوانی، ادبیات نوجوان، طنز و بیان شگردهای آن و نظریه‌های موجود در طنز، به بررسی تحلیلی  توصیفیِ آثار داستانی دو تن از نویسندگان موفق در این حوزه می‌پردازد و آثار داستانی طنز نوجوانِ فرهاد حسن‌زاده و سید سعید هاشمی را با نگاهی مقایسه‌ای از لحاظ شگردهای طنز و موضوع‌ها با توجه به نظریه‌های طنز زبانشناختی)نظریه‌ی برتری و ناهمخوانی(و غیرزبانشناختی) نظریه‌ معنایی (راسکین و فوناژی) بررسی می‌کند.

فراداستان، زبان انگیزش تفکر در ادبیات کودک ایران، بررسی سه اثر فرهاد حسن‌زاده 209 241 فرهاد حسن‌زاده

فراداستان، زبان انگیزش تفکر در ادبیات کودک ایران، بررسی سه اثر فرهاد حسن‌زاده

فراداستان، زبان انگیزش تفکر در ادبیات کودک ایران، بررسی سه اثر

«فراداستان، زبان انگیزش تفکر در ادبیات کودک ایران، بررسی سه اثر فرهاد حسن‌زاده» مقاله‌ای پژوهشی است. این مقاله در دو فصلنامه علمی‌پژوهشی “نقد زبان و ادبیات خارجی” دانشگاه شهید بهشتی دوره اول، شماره2، بهار و تابستان 1388 چاپ شده است.
روشنک پاشایی پژوهشگری است که به بررسی سه کتاب سال های اخیرم پرداخته و تکنیک‌های مدرنیسم و پست مدرنیسم را در این کتاب ها شناسایی کرده است.

کاربرد فرازبان در روایت پردازی کودکانه فرهاد حسن‌زاده 350 350 فرهاد حسن‌زاده

کاربرد فرازبان در روایت پردازی کودکانه فرهاد حسن‌زاده

«کاربرد فرازبان در روایت پردازی کودکانه فرهاد حسن‌زاده» عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی «شتاو زند کریمی» است. وی دانشجوی دانشگاه کردستان، دانشکده‌ی ادبیات فارسی و زبان‌های خارجه است. این پایان‌نامه در مهرماه 1392 ارایه شده و استاد راهنمای خانم زندکریمی دکتر پارسا یعقوبی و استاد مشاور دکتر صالح ادیبی بوده است.

در چکیده‌ی این پایان‌نامه آمده است:

تحلیل هرمنوتیک هستی
تحلیل هرمنوتیک رمان هستی 182 257 فرهاد حسن‌زاده

تحلیل هرمنوتیک رمان هستی

این تحقیق که برگزیده‌ی هفتمین جشنواره پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شده است، به بررسی و تحلیل هرمنوتیک رمان هستی می‌پردازد. این تحلیل با رویکردی بر روش و حقیقت هالس گئورک گادامر و نظریه‌ی کارناوال و منطق گفت‌وگویی میخائیل باختین بنا شده است.

◊ نسیم یوسفی که فارغ التحصیل رشته‌ی علوم اجتماعی است.

کتاب پژوهشی
مقایسه شیوه‌های طنزپردازی… 200 279 فرهاد حسن‌زاده

مقایسه شیوه‌های طنزپردازی…

موضوع پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم «بتول زارعی جلال آبادی» مقایسه‌ی شیوه‌های طنزپردازی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد حسن‌زاده و شهرام شفیعی است.

استاد راهنمای این دانشجو دکتر حمید جعفری قریه علی و استاد مشاور وی دکتر نرگس باقری است. این پایان‌نامه در مهرماه 1393 در دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان ارایه شده است.

بررسی و تحلیل آثار برجسته‌ کودک از فرهاد حسن‌زاده 350 350 فرهاد حسن‌زاده

بررسی و تحلیل آثار برجسته‌ کودک از فرهاد حسن‌زاده

«بررسی و تحلیل آثار برجسته‌ کودک از فرهاد حسن‌زاده» عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهدیه عابدی است. مهدیه عابدی از این پایان‌نامه در اسفند 1391 در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد دفاع و گویا نمره‌ی خوبی هم بابتش دریافت کرده. دکتر جهانگیر صفری استاد راهنما و دکتر سید کاظم موسوی استاد مشاور وی بوده‌اند.

فرازبان و قابليت‌های تعاملی آن در روايت‌های كودكانه‌ی فرهاد حسن‌زاده 209 241 فرهاد حسن‌زاده

فرازبان و قابليت‌های تعاملی آن در روايت‌های كودكانه‌ی فرهاد حسن‌زاده

يكي از مقاله‌هاي منتشر شده در فصلنامه مطالعات ادبيات كودك شيراز به بررسي فرازبان در چند كتاب من اختصاص دارد. اين مقاله  كه توسط «شتاو زندكريمي» و «پارسا يعقوبي جنبه‌سرايي» نگاشته شده، در شماره 14 سال هفتم، پاييز و زمستان95 منتشر شده است.

نمود تکنیک‌های طنز در ساختار پیرنگ داستان‌های طنز فرهاد حسن‌زاده 209 241 فرهاد حسن‌زاده

نمود تکنیک‌های طنز در ساختار پیرنگ داستان‌های طنز فرهاد حسن‌زاده

مقاله‌ای که توسط علی صفایی و حسین ادهمی نوشته شده است. این مقاله در فصلنامه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی در شماره سی‌و دوم، بهار 1393 منتشر شده است.

این مقاله با بررسی سه مجموعه داستان در دو بخش به کندوکاوی در شیوه‌های طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده می‌پردازد. بر اساس یافته‌های این مقاله، تکنیک‌های طنزی که حسن‌زاده در داستان‌های خود به کار می‌برد، هرچند بر عناصر داستان مانند فضا، شخصیت‌پردازی، لحن، سبک، زبان و… تاثیر گذار است، نمود آشکار این تکنیک‌ها در ساختار پیرنگ داستان‌های وی است. کتاب‌های بررسی شده عبارتند از: لبخندهای کشمشی یک خانواده‌ی خوشبخت، هندوانه به شرط عشق و در روزگاری که هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود.

اصل مقاله را می‌توانید اینجا بخوانید

نمود تکنیک‌های طنز در ساختار پیرنگ داستان‌های فرهاد حسن‌زاده

زیبا صدایم کن
تو زیبایی و من حتماً زیبا صدایت می‌کنم ‌| یادداشتی بر کتاب زیبا صدایم کن 459 609 فرهاد حسن‌زاده

تو زیبایی و من حتماً زیبا صدایت می‌کنم ‌| یادداشتی بر کتاب زیبا صدایم کن

◊طیبه پوربصیری

یکی بود، یکی نبود

 دوازده بهار، دوازده تابستان، دوازده پاییز و دوازده زمستان را کنار بچه‌های خوب کانون چهارصد دستگاه بودم و هستم؛ همان منطقه‌ایی که انگار دیگر نقطه‌ی پایانی شده است؛ پارکی فراموش شده از لحاظ جغرافیای شهری، جایی که سالهاست صبح‌ام  را در آن جا شروع می‌کنم و‌ روزهایم را قدم می‌زنم توی ته ته ته اهواز، بچه‌های خوزستان حتماً الصافی را می‌شناسند. پاتوق موادفروشهایی که مثل کِرم توی هم وول می‌خورند تا نان خالی سفره‌اشان را با خونِ دل بخورند؛ بچه‌هایشان هر روز صبح کودکیشان را  توی مشتهای کوچکشان می‌گیرند و یواش و بی‌سرو صدا با دفتر و قلمشان از روی جنازه‌ی پدری رد می‌شوند که فقط نفس می‌کشد، پدرانی که سالهاست نشئگی‌اشان را به جوانی زنانشان فروخته‌اند، در آنجا خیلی اوقات شرمنده‌ام و نمی‌دانم “پرورش حواس” را چگونه باید کار کنم؟! از کدام زیبایی زندگی باید بگویم که برایشان قابل لمس باشد! از چه طعمهایی حرف بزنم که چشیده باشند و از کدام موسیقی آرامش‌بخش و رویایی که شنیده باشند، مگر به جز بوی دود برای حس بویایی می‌شود چیز دیگری برایشان گفت؟

Careless Mouse
امان از موش هفتم 283 379 فرهاد حسن‌زاده

امان از موش هفتم

نگاهی به کتاب موش سر به هوا / نیلوفر نیک بنیاد

فکر می‌کنید فقط آدم‌ها به سفر می‌روند؟ نه‌خیر. موش‌ها هم سفر می‌کنند. آن هم با کوله‌پشتی و چکمه و کیسه‌خواب و تجهیزات کامل سفر. ولی در یک چیز با آدم‌ها اشتراک دارند؛ همانطور که در سفرهای دسته‌جمعیِ آدم‌ها معمولاً یک نفر هست که با بقیه هماهنگ نیست و ساز مخالف می‌زند، در سفرهای دسته‌جمعی موش‌‌ها هم گاهی این اتفاق می‌افتد. مخصوصاً وقتی موش هفتم یا همان سربه‌‌هوا در بین‌شان باشد. این کتاب ماجرای سفر هفت موش یا بهتر است بگوییم شش موش معمولی و یک موش سربه‌هواست که نه تنها خیلی چیزها را یادش می‌رود بلکه در تمام داستان واقعاً سرش به هواست!

اما بگذارید همین اول کار دست بگذاریم روی پررنگ‌ترین ویژگی کتاب یعنی تعاملی بودنش. فرهاد حسن‌زاده که در کتاب‌های دیگری هم تعاملی نوشتن را به کار برده و در نوشتارش بین خواننده، شخصیت‌های داستان و نویسنده ارتباط و تعامل برقرار کرده بود، این بار هم با مخاطب قرار دادن شخصیت‌های داستان، این کار را تکرار کرده است.

دیو دیگ به سر
نگاهی به رویکرد پست‌مدرنیسم در داستان «دیو دیگ به سر» 311 375 فرهاد حسن‌زاده

نگاهی به رویکرد پست‌مدرنیسم در داستان «دیو دیگ به سر»

نگاهی به رویکرد پست‌مدرنیسم در داستان «دیو دیگ به سر یا اینجوری بود که اونجوری شد»

◊نغمه نیک فال

طی سالهای اخیر، ادبیات کودک در ایران وارد فضاهای نو و متفاوتی شده و نویسندگان کودک با امتحان کردن سبکهای خلاقانه و بکر، این حوزه را به فضایی پویا تبدیل کرده‌اند.

سبک پست مدرنیسم یکی ازسبکهایی است که وارد حوزه‌ی ادبیات کودک ایران شده و نویسندگان آثار درخشانی در این زمینه خلق کرده‌اند.

داستان «دیو دیگ به سر یا این جوری بود که اونجوری شد» از داستانهای پست مدرنیسم کودک، نوشته‌ی فرهاد حسن زاده، با تصویرگری علی خدایی است. این کتاب با خلق رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی و نو در داستان، مخاطب کودک را شگفت‌زده و کنجکاو می‌کند. از ویژگی‌های این کتاب، می‌توان به وجود فراداستان و آوردن بازی‌های هوش و سرگرمی در میان داستان، مخاطب قرار دادن خواننده، زیر سئوال بردن اقتدار راوی توسط یکی از شخصیتهای داستان، گرفتن قدرت دانای کلی از راوی، ارتباط و بحث مستقیم میان شخصیت داستانی و مخاطب، پیشی گرفتن تصویر از متن، وجود صفحات خالی در میان داستان، استفاده نمادین از شخصیتها و پایان‌بندی نامشخص اشاره کرد که کودک به دلیل این ساختارشکنی‌ها و خلاقیتها، با داستان ارتباط قدرتمندی برقرار می‌کند. تصویرگری خلاقانه و مناسب با فضای داستان نیز به استحکام این ارتباط، کمک می‌کند. در متن پیش رو، به بررسی نشانه‌های پست مدرنیسمی این داستان می‌پردازیم.

اميركبير فقط اسم يك خيابان نيست
ریشه در شیشه 300 435 فرهاد حسن‌زاده

ریشه در شیشه

◊یاشار هدایی

یادداشتی درباره کتاب امیرکبیر فقط اسم یک خیابان نیست!

حالا می بینمش، صاف و زلال است. مثل یک شیشه شفاف است. مثل یک دریا عمیق و مثل یک سایه خنک است. حالا مثل یک گل می‌بویمش، مثل یک مهر می‌بوسمش. چشمان بارانی‌ام را می‌بندم و به آهنگ صدایش فکر می‌کنم. او هست، او نمرده، او نخواهد مرد، چرا که یادش زنده است. یادی که مثل یک کتاب مقدس و شیرین است.

(بخشی از متن کتاب)

گذشته را می‌توان با رجوع به دو منبع شناخت: تاریخ و ادبیات

خواندن کتاب‌ها و متون تاریخی، انبوهی از داده‌ها و اطلاعات تاریخی را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.اما چنین متونی که غالبا نثری سنگین و پرتکلف دارند، فاقد زمینه و بستر هستند. اما ادبیات، آنگاه که به تاریخ می‌پردازد و از آن سخن می گوید، متن(text) را با زمینه یا بستر (context)گره می‌زند. این تفاوت خاصه در ادبیات کودک و نوجوان دارای اهمیت و معنا است. نیاز مخاطب کودک و نوجوان در فهم و شناخت تاریخ در گرو وجود زمینه است. داده‌ها و اطلاعات تاریخی صرف برای کودک و نوجوان در حکم ماده درسی خواهد بود. اما نویسنده یک رمان و داستان تاریخی، برای انعکاس وقایع گذشته، زبانی هنری به کار می گیرد. او تلاش می کند تا شخصیت‌های تاریخی را بدل به شخصیت‌های داستانی کند. اما چنین تلاشی آفت‌خیز است. زیرا ممکن است شخصیت‌های تاریخی پرده زمان را از هم بدرند و به بستر تاریخی خود وفادار نمانند و بدل به شخصیت داستانی امروزی شوند.

معمای چمدان 150 150 فرهاد حسن‌زاده

معمای چمدان

 • فرشته نوبخت

شايد بسياری از ما فرهاد حسن‌زاده، نويسنده و طنزپرداز جنوبی را با رمان «حياط خلوت» و «ماشو در مه» بشناسيم اما حسن‌زاده با آثاري نظير «بند رختي كه براي خودش دل داشت»، «كنار درياچه نيمكت هفتم»، «لبخندهاي كشمشي یک خانواده خوشبخت»، «قصه‌هاي كوتي‌كوتي»، «ديو ديگ به سر» و بسياري آثار از اين دست درواقع نويسنده‌اي است موفق در ادبيات كودك و نوجوان اما یکی دیگر اثر فرهاد حسن‌زاده، داستاني بلند است به نام «عقرب‌های كشتی بمبك» كه در فضايي بومي و در جزيره‌اي از جنوب مي‌گذرد و به‌وقايع حول‌وحوش سال 57 مي‌پردازد.

عقرب‌های کشتی بمبک
مرغ همسايه هميشه غاز نيست 300 396 فرهاد حسن‌زاده

مرغ همسايه هميشه غاز نيست

◊نيره رحماني

اگر چه در سال‌هاي اخير بوده‎اند نويسندگاني كه كوشيده‎اند در عرصه ادبيات كودك و به‌ويژه نوجوان، آثار درخور توجهي را ارائه كنند اما با نگاهي گذرا به قفسه‎هاي كتابفروشي‎ها به روشني مي‎بينيم كه بخش اعظمي از آثاري كه در اين زمينه منتشر مي‎شوند در حوزه كتاب‌هاي ترجمه‎اي قرار مي‎گيرند

عقرب‌های کشتی بمبک
تکه‌ای از بهشت 300 396 فرهاد حسن‌زاده

تکه‌ای از بهشت

◊زری نعیمی

یادداشتی بر کتاب عقرب‌های کشتی بَمبک

این را گفتم یا نگفتم؟ یادم نیست. ما برای خودمان یک باند درست کرده بودیم. باند عقرب. بالاخره هر کس توی این دنیا یک دل‌خوشی‌ای دارد. دل‌خوشیِ خیلی خوش ما پاتوق‌مان بود که خیلی باحال بود. راسیاتش ما یک کشتی داشتیم که مال خودمان بود. اسمش را نهاده بودیم: بَمبَک.

این دعوت‌نامه‌ی «باند عقرب» است. آن را برای من پست کرده‌اند. من تا خواندمش، عضوش شدم. نزدیک یک قرن است یک چند دهه‌ای کمتر که زندگی می‌کنم. و تا به حال وارد هیچ «باندی» نشده‌ام. اما اسم این باند مرا وسوسه کرد.

آهنگی برای چهارشنبه ها
نقد و رونمایی آهنگی برای چهارشنبه‌ها برگزار شد 369 531 فرهاد حسن‌زاده

نقد و رونمایی آهنگی برای چهارشنبه‌ها برگزار شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست نقد و بررسی کتاب «آهنگی برای چهارشنبه‌ها» نوشته فرهاد حسن‌زاده با حضور نویسنده اثر، کاظم اخوان و محسن هجری و جمعی از نویسندگان کودک و نوجوان در خانه کتاب پیدایش برگزار شد.

فرهاد حسن‌زاده در ابتدای این نشست که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی توسط نشر پیدایش برگزار شد، گفت: ایده اولیه و کلی کتاب «آهنگی برای چهارشنبه‌ها» را از  بازیگر «باشو غریبه کوچک» به نام عدنان عفراویان گرفتم که سال‌ها پیش در مجله سروش با او گفت‌و‌گویی کرده بودند. عدنان در آن فیلم گفته بود که در ساخت فیلم «باشو غریبه کوچک» چه خشونت‌هایی علیه او اعمال شده است؛ نه از طرف بهرام بیضایی بلکه از طرف برخی از عوامل ساخت فیلم. همین موضوع دست‌مایه‌ای شد برای نوشتن این کتاب.

چتری با پروانه‌های سفید
چترها و پروانه‌ها|یادداشتی بر داستان چتری با پروانه‌های سفید 300 374 فرهاد حسن‌زاده

چترها و پروانه‌ها|یادداشتی بر داستان چتری با پروانه‌های سفید

•فریده سبزعلیان

داستان‌های واقع‌گرا، یکی از گونه‌های ادبیات داستانی است که نویسنده برشی از زندگی واقعی را با خلاقیت و با در نظر گرفتن معیارهای این گونهٔ ادبی، پیش روی خواننده قرار می‌دهد، این داستان‌ها منعکس‌کنندهٔ واقعیت‌های روزمره و حوادثی است که تاثیرگذاری آن در زندگی انکارناپذیر است.

جبار و ثمین باغچه‌بان
یادداشت خانم ثمینه باغچه‌بان بر کتاب چتری با پروانه‌های سفید 400 557 فرهاد حسن‌زاده

یادداشت خانم ثمینه باغچه‌بان بر کتاب چتری با پروانه‌های سفید

زمانی که حرفی برای گفتن باشد و آن را نویسنده‌ای حساس مانند فرهاد حسن‌زاده با زبانی شیرین وساده بگوید، و زمانی که آن نوشته‌ی زیبا را نقاش  باذوقی  چون غزاله بیگدلو دریابد و با تصویرهایی زیبا مصور کند، کتابی زاده می‌شود به نام  «چتری با پروانه های سفید».

دختر گل فروشی زاده می‌شود بسیار دوست داشتنی، با موهایی فرفری و یک روسری کوچک سفید، که مادرش  او را بوسیده و اسمش را گذاشته مریم… یا بقول مادر بزرگش مریم خاتون…

  روزی روزگاری

  فرهاد حسن‌زاده

  فرهاد حسن زاده، فروردین ماه ۱۳۴۱ در آبادان به دنیا آمد. نویسندگی را در دوران نوجوانی با نگارش نمایشنامه و داستان‌های کوتاه شروع کرد. جنگ تحمیلی و زندگی در شرایط دشوار جنگ‌زدگی مدتی او را از نوشتن به شکل جدی بازداشت. هر چند او همواره به فعالیت هنری‌اش را ادامه داد و به هنرهایی مانند عکاسی، نقاشی، خطاطی، فیلنامه‌نویسی و موسیقی می‌پرداخت؛ اما در اواخر دهه‌ی شصت با نوشتن چند داستان‌ و شعر به شکل حرفه‌ای پا به دنیای نویسندگی کتاب برای کودکان و نوجوانان نهاد. اولین کتاب او «ماجرای روباه و زنبور» نام دارد که در سال ۱۳۷۰ به چاپ رسید. حسن‌زاده در سال ۱۳۷۲ به قصد برداشتن گام‌های بلندتر و ارتباط موثرتر در زمینه ادبیات کودک و نوجوان از شیراز به تهران کوچ کرد…

  دنیای کتاب‌ها... دنیای زیبایی‌ها

  کتاب‌ها و کتاب‌ها و کتاب‌ها...

  فرهاد حسن‌زاده برای تمامی گروه‌های سنی کتاب نوشته است. او داستان‌های تصویری برای خردسالان و کودکان، رمان، داستان‌های کوتاه، بازآفرینی متون کهن و زندگی‌نامه‌هایی برای نوجوان‌ها و چند رمان نیز برای بزرگسالان نوشته است.

  ترجمه شده است

  به زبان دیگران

  برخی از کتاب‌های این نویسنده به زبان‌های انگلیسی، چینی، مالایی، ترکی استانبولی و کردی ترجمه شده و برخی در حال ترجمه به زبان عربی و دیگر زبا‌ن‌هاست. همچنین تعدادی از کتاب‌هایش تبدیل به فیلم یا برنامه‌ی رادیو تلویزیونی شده است. «نمكی و مار عينكي»، «ماشو در مه» و «سنگ‌های آرزو» از كتاب‌هايي هستند كه از آن‌ها اقتباس شده است.

  بعضی از ویژگی‌های آثار :

  • نویسندگی در بیشتر قالب‌های ادبی مانند داستان كوتاه، داستان بلند، رمان، شعر، افسانه، فانتزی، طنز، زندگينامه، فيلم‌نامه.
  • نویسندگی برای تمامی گروه‌های سنی: خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال.
  • خلق آثاری تأثیرگذار، باورپذیر و استفاده از تكنيك‌های ادبی خاص و متفاوت.
  • خلق آثاری كه راوی آن‌ها کودکان و نوجوانان هستند؛ روايت‌هايی مملو از تصویرسازی‌های عینی و گفت‌وگوهای باورپذير.
  • پرداختن به موضوع‌های گوناگون اجتماعی چون جنگ، مهاجرت، کودکان كار و خيابان، بچه‌های بی‌سرپرست يا بدسرپرست و…
  • پرداختن به مسائلی که کمتر در آثار کودک و نوجوان دیده می‌شود، مانند جنگ و صلح، طبقات فرودست، افراد معلول، اختلالات شخصیتی‌ـ‌روانی و…
  • تنوع در انتخاب شخصیت‌های محوری و كنشگر (فعال). مشخصاً دخترانی که علیه برخی باورهای غلط ایستادگی می‌کنند.
  • بهره‌گیری از طنز در کلام و روایت‌های زنده و انتقادی از زندگی مردم كوچه و بازار.
  • زبان ساده و بهره‌گیری اصولی از ویژگی‌های زبان بومی و اصطلاح‌های عاميانه و ضرب‌المثل‌ها.

  او حرف‌های غیرکتابی‌اش را این‌جا می‌نویسد.

  به دیدارش بیایید و صدایش را بشنوید